Kort foredrag om Sarupanlægget og baggrunden for Porten i Sarups interesse
for dette. Filmfremvisning og Portentilsarup – computerspillet.