Så har vi endelig fået varmen i caféen. Kim har muret skorsten op
og moteret den fineste brændeovn og den virker! Og så har du også
fået skiltet op ved vejen til vores VIGØ arrangement. WOW.

Du er bare så go’ Kim.